Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΙΣΙ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Brassai, "Paulette et Andre", Παρίσι, 1949 (πηγή: abdallagad.tumblr.com)

2 σχόλια: